top of page

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij, Gazeboo (Lungoo BVBA) , omgaan met persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website. Het is belangrijk dat u deze verklaring zorgvuldig leest, zodat u weet hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en wat uw rechten zijn.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is Gazeboo (Lungoo BVBA) , gevestigd op Engels Plein 35 bus 108, 3000 Leuven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer BE0711701470. Als u vragen heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via info@gazeboo.be.

2. Persoonlijke gegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt en gebruikmaakt van onze diensten. Dit omvat gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en andere persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Wij verzamelen ook informatie over uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, het tijdstip van uw bezoek, de pagina's die u bezoekt en andere informatie over uw apparaat en browser.

3. Doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u informatie te verstrekken over onze producten en diensten.

  • Om contact met u op te nemen via e-mail, telefoon of post.

  • Om onze website te verbeteren en aan te passen aan uw voorkeuren.

  • Om fraude en misbruik van onze website te voorkomen en te detecteren.

  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  • Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

  • Toestemming: Wij vragen uw toestemming voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

  • Contractuele verplichtingen: Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen.

  • Wettelijke verplichtingen: Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen.

  • Bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor wij uw gegevens verzamelen en verwerken. Dit betekent dat wij uw persoonlijke gegevens zullen bewaren zolang u klant bij ons bent en daarna gedurende een beperkte periode, tenzij de wet ons verplicht om uw gegevens langer te bewaren.

4. Delen van uw persoonlijke gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij wij hiertoe wettelijk

verplicht zijn of als dit nodig is om onze diensten aan u te kunnen leveren. Wij maken echter gebruik van diensten van derden, zoals hostingproviders en analyseservices, die toegang kunnen hebben tot uw persoonlijke gegevens. Wij zullen er in dat geval voor zorgen dat deze derden uw persoonlijke gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier behandelen en alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben ingeschakeld.

5. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te beperken, en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, neem dan contact met ons op via [e-mailadres].

6. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Wij nemen de beveiliging van uw persoonlijke gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en vernietiging. Onze medewerkers hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens als dat noodzakelijk is voor hun werkzaamheden en zijn gebonden aan geheimhouding.

7. Cookies

Wij maken gebruik van cookies om uw gebruik van onze website te verbeteren en om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd voor cookies en dat u cookies kunt blokkeren. Houd er rekening mee dat als u cookies blokkeert, sommige functies van onze website mogelijk niet goed werken.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Wij adviseren u daarom om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Laatste update: 13 maart 2023

bottom of page